Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

GEDİZ NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANININ (NHYP) HAZIRLANMASI PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Ekim 06, 2016

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak illerinin bir kısmını kapsayan Gediz Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Gediz Nehir Havza Yönetim Planını hazırlamaktır.

Proje Açılış Toplantısı 24 Ekim 2016 tarihinde Manisa ilinde düzenlenecektir. Toplantıya ilgili Bakanlıklar, Valilikler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri katılım sağlayacaktır.