Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Gediz NHYP Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu 3.Toplantısı Gerçekleştirildi

Eylül 21, 2017

Gediz Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) Hazırlanması Projesi 11 Temmuz 2016 tarihinde başladı. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Gediz Havzası için Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir.

 

 

Söz konusu projenin Yönlendirme Kurulu 3. Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında, 26 Temmuz 2017 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden 50 kişilik bir katılım sağlandı.

Toplantıda proje yüklenicisi, projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen ve gelecek üç ay için planlanan faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Akabinde, proje yüklenicisi, havzanın mevcut durumu, havzadaki su kaynaklarına ilişkin izleme sonuçları ve havzadaki su kullanımlarına yönelik ekonomik analiz çalışmaları hakkında Yönlendirme Kurulu üyelerine bilgi verdi. Yönlendirme Kurulu üyelerinin proje faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, toplantı sonlandırıldı.