Skip Navigation LinksHome Page > Haberler

Gediz NHYP Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu 2.Toplantısı Gerçekleştirildi

Eylül 21, 2017

Gediz Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) Hazırlanması Projesi 11 Temmuz 2016 tarihinde başladı. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Gediz Havzası için Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir. Söz konusu plan kapsamında havza bir bütün olarak ele alınmakta ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirilmektedir.

 

Söz konusu projenin Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI’nın başkanlığında, 7 Nisan 2017 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

 

Açılış konuşmasında Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI, su yönetiminin paydaş kurumların çalışmalarında hayati önem taşıdığını ve su kaynakları yönetimini Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi bakış açısıyla bütüncül olarak ele alan Nehir Havza Yönetim Planların Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanması sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

 

Açılış konuşmasının ardından, proje yüklenicisi, projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen ve gelecek üç ay için planlanan faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Akabinde, proje yüklenicisi, havzanın mevcut durumu, havzadaki su kaynaklarına ilişkin izleme sonuçları ve havzadaki su kullanımlarına yönelik ekonomik analiz çalışmaları hakkında yönlendirme kurulu üyelerine bilgi verdi. Yönlendirme Kurulu üyelerinin proje faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, toplantı sonlandırıldı.