Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Gediz NHYP Hazırlanması Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Şubat 14, 2017

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak illerinin bir kısmını kapsayan Gediz Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Gediz Nehir Havza Yönetim Planını hazırlamaktır.

“Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat 2 Nolu Toplantı Salonunda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yakup KARAASLAN başkanlığında Proje Yüklenicisi, Projede görevli Öğretim Üyeleri ve Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire Başkanlığı ile İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığından uzmanların katılımlarıyla “Biyolojik İzleme Metodolojisi ve İndeksler” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Toplantıda Genel Müdür Yardımcımızın talimatı doğrultusunda Projenin Biyolojik İzleme sonuçları değerlendirilirken hem yüklenicinin belirlediği indekslerin hem de Genel Müdürlüğümüzün belirlediği indekslerin kullanılmasına ve sonuçların karşılaştırılmasına karar verilmiştir.