Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Gediz NHYP Hazırlanması Projesi Çalışma Grubu Toplantıları Düzenlendi

Şubat 14, 2017

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak illerinin bir kısmını kapsayan Gediz Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Gediz Nehir Havza Yönetim Planını hazırlamaktır.

“Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yakup KARAASLAN başkanlığında Proje Yüklenicisi, Projede görevli Öğretim Üyeleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank A.Ş., Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüz uzmanlarının katılımlarıyla Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Toplantıların ilk gününde “Yerüstü Suları için Risk Analizi ve Baskı Etki Analizi, Yeraltı Suyu Baskı-Etki Analizi, Su Kalitesinin Ön Değerlendirmesi (ilk dönem izleme sonuçları), Hidromorfolojik İzleme Çalışmaları” konuları hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların görüş/önerileri alınmıştır.

Toplantıların ikinci gününde ise “Biyolojik İzleme Çalışmaları, Gediz Havzası’nda Kullanılacak Ekonomik Analiz Yöntemleri ve Veri İhtiyacı Analizi, Gediz Havzası’nın Ekonomik Durumunun Değerlendirilmesi” konuları hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların görüş/önerileri alınmıştır.

Toplantılarda Proje kapsamında hazırlanan Karakterizasyon Raporunun Paydaş Kurumlara iletilerek yazılı görüşlerinin alınmasına karar verilmişitir.