Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

GEDİZ NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANI (NHYP) KAPSAMINDA İZLEMELER BAŞLIYOR

Ekim 06, 2016

    Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak illerinin bir kısmını kapsayan Gediz Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik Gediz Nehir Havza Yönetim Planını hazırlamaktır.

    Bu kapsamda bölgeyi tanıma, çevresel şartlar, baskı ve etkilerin tespiti ile biyolojik, fizikokimyasal ve hidromorfolojik izleme çalışmalarının yürütülmesi maksadıyla çıkılacak ilk arazi keşif çalışması 17-28 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.