Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı 2. Toplantısı Gerçekleştirildi...

Haziran 21, 2016

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 2. Toplantısı, 2 Haziran 2016’da Manisa Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Manisa Vali Yardımcı Sıdkı Zehin’in başkanlık yaptığı toplantıya kurulda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.


Toplantıda ilk sunum “Manisa İli Katı Atık Yönetiminde Mevcut Durum ve Gelişmeler” konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden katı atık düzenli depolama tesisi ve rehabilitasyon çalışmaları başlatılacak olan katı atık vahşi depolama alanları hakkında bilgi verildi.


Gediz Havzasındaki jeotermal faaliyetlerle ilgili olarak DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda;Alaşehir ve Salihli İlçelerindeki jeotermal faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılan çevresel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine değinildi.


Sunumların ardından sekretarya tarafından Gediz ve Kuzey Ege Havzası Havza Koruma Eylem Planlarındaki güncel gelişmeler aktarıldı.