Skip Navigation LinksAna Sayfa > Paydaş Kurumlar ve Takip Komisyonu

 

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

 

EYLEMLER

 

SORUMLU KURUM

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Münferit Sanayiler ve OSB Atıksu Arıtma Tesisleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf  Tesisleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı