Skip Navigation LinksAna Sayfa > Eylem Planı Gelişmeler

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER

17.07.2012

 

Mayıs 2008’ de Gediz Havzası Koruma Eylem Planı yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı 7 eylemden oluşmaktadır.

Eylem1.Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Eylem2.Münferit Sanayiler ve OSB Atıksu Arıtma Tesisleri

Eylem3.Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri

Eylem4.Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı

Eylem5.Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma

Eylem6.Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü

Eylem7.Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi’ dir.

 

EYLEM1. EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ


Havzada yer alan Belediyelere Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından AAT yardımı,çevre kirliliği giderimi, kanalizasyon, katı atık ve müşavirlik hizmetlerineyönelik toplam 12,055,324,000 TL nakdi yardım yapılmıştır.


Manisa Merkez  (Nüfus= 301.218)

AAT uygulama projesi İlbank A.Ş.' ye teslim edilmiştir. Projesi İlbank Genel Müdürlüğünce inceleniyor.


Manisa Turgutlu (Nüfus= 119.985)

AAT B etabı için zemin etüdleri yapılmakta, A etabı ile ilgili kamulaştırma sorunları bulunmaktadır. Arıtma tesisi projesi Manisa Çev-Tek firması tarafından hazırlanmıştır. Firma ile Turgutlu Belediyesi arasında diğer sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan protokol Ağustos 2012 tarihinde imzalanması planlanıyor.


Manisa Akhisar (Nüfus= 104.777)

AAT inşaatının %83’ ütamamlanmış, 2012 sonunda işletmeye alınacaktır.


Manisa Salihli (Nüfus= 97.810)

İhale sonucu 14.05.2012 KİK kararı ile iptal edilmiş, 14.08.2012 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacaktır.


Manisa Alaşehir  (Nüfus= 47.722)

AAT için zemin etüdleri tamamlanmış, İlbank A.Ş.’ nin bildirdiği eksiklikler tamamlanmaktadır.


Manis aKula (Nüfus= 24.713)

İnşaatın beton kısmının %80’i tamamlanmıştır.


Manisa Demirci  (Nüfus= 20.350)

AAT yer seçimi yapılmış, kurumlara AAT yeriyle ilgili görüş sorulmuştur.


Kütahya Gediz  (Nüfus= 20.113)

İnşaat ihalesine çıkılacaktır.

Manisa Saruhanlı  (Nüfus= 15.364)

AAT 2012 sonunda işletmeye alınacaktır.


ManisaS arıgöl (Nüfus= 13.758)

AAT projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 106.200 TL lik işin 50.000 TL si Mülga Çevre ve Orman Bakanlığından hibe alınmıştır. Proje firmasına olan 56.200TL lik borç dolayısıyla uygulama projesi aşamasına geçilememiştir.


Manisa Gördes (Nüfus= 10.411)

İlbank A.Ş. ile AAT projesi çalışmaları başlatılmıştır.


Manisa Selendi (Nüfus= 6.609)

AAT yer seçimi tamamlanmış, kamulaştırma davası devam etmektedir.


Manisa Köprübaşı  (Nüfus= 5.267)

AAT yeri için belirlenen yer DSİ' den 22.500 TL karşılığında satın alınacaktır.


İzmir Menemen Asarlık (Nüfus= 122.722) İşletmede

İzmir Kemalpaşa (Nüfus= 73.423) İşletmede

İzmir Foça (Nüfus= 28.629) İşletmede

Manisa Ahmetli (Nüfus= 9.878) İşletmede

Manisa Gölmarmara (Nüfus= 9.734) İşletmede

 

EYLEM 2. MÜNFERİT SANAYİLER VE OSB ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Akhisar OSB

AAT inşaatı ihale aşamasında. AAT’ si olmayan tesisler uygunsuz şartlarda deşarj gerçekleştiriyor.

 

Turgutlu OSB

Turgutlu Belediyesi AAT’ sinin kullanılması planlanıyor. Turgutlu AAT 2014 1. Çeyrek sonunda işletmeye alınacaktır.


Salihli OSB

AAT' nin 4.000 m3/gün kapasiteli 1. etabı çalışmaktadır. Bu yıl sonuna kadar Çevre İzni alınacaktır.  AAT' nin 8000 m3/gün kapasiteli 2.etabı için proje çalışmaları devam etmektedir.


Manisa Deri Sanayicileri OSB İşletmede

Manisa OSB İşletmede

Salihli Deri Sanayicileri İşletmede

İdesbaş İzmir-Menemen Serbest Bölgesi İşletmede

Uşak OSB İşletmede

Atatürk OSB İşletmede

Kula Deri Sanayicileri İşletmede

Demirci Halı Sanayicileri İşletmede

Kemalpaşa OSB İşletmede


EYLEM 3. KATI VE TEHLİKELİ ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ

Uşak İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği 

Tesis inşaatı tamamlanmak üzeredir. 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

 

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 

Tesis Geçici Faaliyet Belgesi almıştır ve faaliyettedir.

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kemalpaşa, Menemen, Foça)

Tesis ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. 2012 yılında sonuçlanması planlanmaktadır.

 

Manisa İli Çevre Hizmet Birliği

Saruhanlı Develi Köyü’nde yapılması planlanan katı atık düzenli depolama alanı ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

 

İl Özel İdaresi, Salihli Belediyesi ve Belde Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği

Tesis için yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Demirci ve Köprübaşı Belediyeleri bu birliğe katılmak istiyor.

 

Turgutlu ve Ahmetli İlçe ve Belde Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği

Tesis ÇED aşamasındadır.

 

Kula İlçesi Belediyeleri Çevre Birliği

Tesis uygulama projesi aşamasındadır.

 

AKÇEB+ SOMKIRÇEB

AKÇEB:  İl Özel İdaresi, Akhisar, Gördes, Gölmarmara +SOMKIRÇEB: Soma, Kırkağaç İlçe ve Belde Belediyeleri

IPA kapsamındadır.


EYLEM 4. DERE YATAĞININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI

Eylem 4 kapsamında aşağıda yer alan derelerde dere ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

-Manisa Sarıgöl İlçesi Çanakçı K. Ağıllı Dere TRK

-Manisa Sarıgö lBahadırlar Köyü ve Karal Deresi TRK

-Manisa Alaşehir Gümüşler K. Gümüşler Çayı TRK

-Manisa Turgutlu İlçesi Karaçalı Deresi TRK

-Manisa Salihli İlçe Merkezi Gümüşçay TRK

-Manisa Sarıgöl Girelli K. Girelli Deresi TRK

-Manisa Ahmetli İlçe Merkezi Ahmetli Çayı TK

-Manisa Merkez Yerleşim Alanı Kırtık Dere TK

 -Manisa Akhisar İlçe Merkezi  Şahbaz ve Çağlak Dere 

-Manisa Akhisar Süleymanlı Belediyesi Yandere TK

-Manisa Kula İlçe Merkezi Kurt Dere TK

-Manisa Salihli Poyrazdamları Belediyesi Kocadere TK

-Manisa Saruhanlı Gümülceli Belediyesi Şarlak ve Kuyu Dere TK

-Manisa-Merkez Eşref Dere TRK 

-Manisa-Alaşehir Killik Kasabası Arazisinin Gökdere TK

-Manisa-Alaşehir Badınca Köyü Yerleşim Yeri ve Tarım Arazilerinin Badınca Dere TRK 

-Manisa-Alaşehir Kasaplı Köyü Tarım Arazileri Gökdere Taşkınlarından Korunması 

-Manisa-Alaşehir Yeniköy Arazisinin Mezar D, TRK 

-Manisa-Alaşehir Kemaliye Kasabası, Biçer ve Değirmendere TK 

-Manisa-Alaşehir Alhan ve Çağlayan Köyü Tarım Arazisi Güzelli D TRK 

-Manisa-Salihli Yesilkavak-Yenipazar Arası Yan Dereleri (YolluD, Kaysan P, Karanlık D) TRK  

-Manisa-Salihli Gümüşdere-Yenipazar Arası Yan Dereleri (Molla  Mustafa D., Sultanlı D.) TK 

-Manisa-Turgutlu Alahıdır Köyü Kanlı Dere TRK 

-Manisa-Turgutlu Alahıdır Köyü Zeytin D, TRK 

-Manisa-Turgutlu-Akçapınar Gürlevik (Urganhı) D TRK

-Manisa-Turgutlu Karaçalı İle Irlamaz Deresi Arası Yandereleri (Hacıkös D, Köy D) TRK 

-Manisa-Sarıgöl-Buldan Tersip Bendi Arası Yandereleri  Çeşme, Kuyu D,Kaklık D, Deştir D,      Karaçukur D) TRK 

-Manisa-Sarıgöl-Sığırtmaçlı Köyü ve Arazilerinin Sığırtmaçlı Deresinin TRK  

-Alaşehir Badınca D.-Derbent Çayı Arası Yandereler (Culuyarı,Karsala,Kemer,Delemen Dereleri)

-Turgutlu Irlamaz Çayı Islahı

-Kula İlçe Merkezi Barutlu Dere 2.Kısım

-Merkez Karaoğlanlı Nif Çayı 3.Kısım Köprü İnş.

-Alaşehir Badınca Delemenler Yandere Islahı

-Alaşehir Kavaklıdere Kasabası Değirmendere Islahı

-Selendi Şehir İçi Yandere Yukarı Havza Islahı

-Gördes İlçe Merkezi ve Çevre Köyleri Gördes (Kum) Çayı 

-Akhisar Başlamış, Kurtulmuş Köyleri Gürdük Çayı

-Manisa Merkez Karaoğlanlı Beldesi Kırcalı Dere

-Demirci Kılavuzlar köyü Bağırgan dere

-Demirci Kuzeyir köyü Kuzeyir Dere

-Gördes Güneşli Beldesi Gökdere, Haniya, Yelleyen

-Salihli Dombaylı Köyü Üşümüş ve Karaç Dere

-Saruhanlı Halitpaşa Alibeyli Köyü

-Manisa Merkez Karaoğlanlı Nif çayı 4. Kısım Köprü İnş.

-Manisa Merkez Gülbahçe K.Ara.Kurudere TRK

-İzmir İli Menemen İlçesi Asarlık Çayı Koyundere ve İncirlipınar Dere Yatakları

Düzenlenmesi  Projeleri

-İzmir İli Yeni Foça yerleşimi 2, 5 ve 6 no ‘lu Derelerin Yataklarının  Düzenlenmesi ProjeleriEylem4 başlığı altında havzada yapılan diğer çalışmalar:

Gediz Havzası Koruma Eylem Planına kadar 28 adet proje kapsamında 37 derede yaklaşık 101 km ıslah çalışması ile, 4 ilçe, 10 köy, 3 mahalle ve 6673 ha arazitaşkın ve rusubat zararlarından korunmuştur. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Toplam 70.157.000 TL proje bedelli 45 proje kapsamında 73 adetderede yaklaşık 253 km uzunluğunda ıslah yapılarak, 6.751 ha arazi, 6 ilçe, 4belde, 12 köy taşkın ve rusubat zararlarından korunmasının yanı sıra Gediz Nehri ana yatağına gelen rusubat hareketi de kontrol altına alınmış olacaktır.
2008 yılında başlatılan taşkın ve taşkın rusubat kontrolü faaliyetleri 2012yılı sonunda bitecek şekilde programlanmış olup, söz konusu 45 adet işin; 4’ü tamamlanmış, 13 ‘ü devam etmekte, 18 ‘i sözleşme, 10‘u ihale aşamasındadır. Gediz Havzası sınırları içerisinde yer alan muhtelif büyüklükteki akarsu ve derelerden kaynaklanan taşkın zararlarının önlenmesine yönelik olarak DSİ Genel Müdürlüğünce 295 adet taşkın koruma projesi geliştirilmiş olup, projelerden 190 adedinin inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Yapılan bu tesislerle  1 İl Merkezi, 28 İlçe, 8 Belde, 123 Köy,ve  102.619 ha tarım arazisi taşkınzararlarından korunmuştur. 
Ayrıca, planlaması tamamlanmış diğer Taşkın Koruma Projelerinin uygulanması halinde 15 adet ilçe, 40 adet belde ve 120 adet köy taşkın zararlarından korunmuş olacaktır.

 

EYLEM5. EROZYONLA MÜCADELE VE AĞAÇLANDIRMA

İzmir, Manisa, Kütahya,Uşak illeri için 2012 yılına kadar 33.424 ha alanda erozyonla mücadeleçalışması yapılmıştır.

İzmir, Manisa, Kütahya,Uşak illeri için 2012 yılına kadar 216.919 ha alanda ağaçlandırma çalışmasıyapılmıştır.

Bugüne kadar izin alınan 108 adet 172 ha. alanda madencilik faaliyetleri sona ermiştir. Bu sahanın 84 ha. ı ağaçlandırmaya uygun saha olup 88 ha. ı taşve kayalık olduğu için  ağaçlandırmaya uygun değildir. 84 ha. ın 15 ha.ı özel ağaçlandırmaya konu edilmiş, geri kalan 69 ha.ı  ise ağaçlandırılmıştır.  271 adet izin alınan 719 ha. ormanlık alanda ise madencilik faaliyetleri devam etmektedir.

 

EYLEM6. ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ

Yayılı Kaynak Kirlenmesi Yönetimi veKontrolü

Manisa’ da Nitrat Kirliliğinin tespit edilmesi amacıyla 18 adet nitrat kirliliği su analizi yapılmıştır. 2008-2010 döneminde 17 adet  alıcı ortam incelemesi yapılmış olup, 22 adet alıcı ortama ait su analizi yapılmıştır.

Uşak’ ta 2004 yılından bu güne kadar yapılanölçümlerde yasal limit olan 25 mg/lt nitrat miktarına il genelindeki hiçbir istasyonda ulaşılmamıştır.

İzmir’ de Nitrat Kirliliğini izlemek için Kemalpaşa’da  3 istasyonda 2010 yılı Mayıs ayında yeraltı suyu, Gediz nehrinde 2 istasyondan Yüzey suyundan 2010Mart, Temmuz ve Eylül aylarında numuneler alınmış, sonuçlar sınırların altında çıkmıştır.


Envanter, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri (suyun kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları)

2010 yılında 24 adet bu kurslara 630 çiftçi katılmıştır. Yerel televizyon kanallarında 24 adet eğitim programı sunumu yapılmıştır .

Organik tarım konusunda çiftçi toplantısı yapılmış,62 çiftçi bu toplantılara katılmıştır. İyi Tarım Uygulamaları konusunda  toplantılar yapılmış, 45 çiftçi bu toplantılara katılmıştır.

Kalıntı ve çevresel etkileri olan pestisitler ruhsatları iptal edilmiş ve tarımda kullanımı tamamen terk edilmiştir. TV radyo programı gerçekleştirilmiştir.

Ruhsatlı pestisitler arasından maliyetleri yüksek olmasına rağmen Entegre Mücadelede talimatlarında yer alan çevre dostu ilaçların kullanımı teşvik edilmektedir.

Basınçlı sulama yöntemlerine geçiş desteklenmeye devam edilmektedir.


Gübre ve Pestisid satışları kontrolaltına alınması

Manisa’ da firmalar ocak-kasım dönemi itibariyle 355 kez denetlenmiş olup 1 tanesi hakkında toplatma kararı çıkmış 1 tanesine İdari Para Cezası uygulanmıştır. Yönetmeliğe aykırı ürün satışı yapan 14 firmaya 72.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Uşak’ ta Ocak 2010 - Kasım 2010 döneminde zirai mücadele ilaç bayileri 62 kez denetlenmiştir. 91 kimyevi gübre bayi 84 kez denetlenmiş. 2010 yılında Laboratuarlardan olumsuz sonuç gelmemiştir.

İzmir’ de Menemende 15 Kemalpaşa’da 15 ve Foça’da 1adet Bitki Koruma Ürünleri Bayisi bulunmaktadır. Bu bayiler satılan ilaçların çevredeki bitki desenine uygun, çevre kirliliği oluşturmayan ilaçların bulundurulması ve satışı konularında talimatlandırılmıştır.


EYLEM 7.  NEHİR SU KALİTESİNİN İZLENMESİ

Havza genelinde yeni izleme noktaları Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün “Su Kalitesi İzleme AB Eşleştirme Projesi” kapsamında belirlenmiştir, bu noktalardan izleme çalışmaları yapılmaktadır.GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER

·07.12.2011 tarihinde Gediz Havzası Koruma Eylem Planı revizyon çalışmaları başlatılmıştır.

·Gediz Havzası Koruma Eylem Planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Bu iş takvimleri çerçevesinde takipleri yapılarak belirli aşamalar katedilmiştir.

·19.03.2012 tarihinde Manisa Valiliğince Manisa İlinin Gediz Havzası Koruma Eylem Planı açısından mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla ilgili kurum/kuruluşların ve Belediyelerin  katılım sağladığı birtoplantı düzenlenmiştir.

·Gediz Havza Koruma Eylem Planı’nınbaşarıyla uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuca ulaşılması için sanayici ve belediyeler dahil ilgili her kurum ve kuruluşun eylem takviminde belirtilen vazifeleri yerine getirmeleri ve  eylemlerin uygulamaya geçirilebilmesi maksadıyla, Bakanlığımızın 04.05.2012 tarih ve 159 sayılı olur yazısı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Valilikler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları,Sanayi ve Ticaret Odaları Kurum temsilcileri katılımıyla Gediz Takip Komisyonu oluşturulmuştur.

 

·Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlbankA.Ş. ve Belediyeler atıksu arıtma tesislerinin eylem planında belirtilen tarihlerde işletmeye alınması için beraber çalışmaktadır.

 

·İlbank A.Ş. AAT projelerinin inceleme sürecini hızlandırmıştır.

 

·22.05.2012 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında “Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması ve Katı ve Tehlikeli Atıkİşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması” konularındaki sorunları ve gelişmeleri görüşmek üzere Gediz Havzasında yer alan Belediyelerin Başkanlarının ve sorumlu Kurum temsilcilerinin katılımı ile Bakanlığımızda bir toplantı düzenlenmiştir.

 

·02-06.07.2012 tarihleri arasında Gediz Havzasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından denetim çalışmaları yapılmıştır.

 

·13.07.2012 tarihli ve 32786 sayılı yazı ile Belediyelere AAT lerini 2012 yılı sonuna kadar işletmeye almaları konusunda ikaz yazısı yazılmıştır.

 

·Gediz HKEP için web sayfası hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.