Skip Navigation LinksAna Sayfa > Eylem Planı Gelişmeler

GEDİZ HAVZASINDAKİ GELİŞMELER

(23.06.2014)

 

GEDİZ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

Takibi ve koordinasyonu Bakanlığımızca yapılan söz konusu “Gediz Havzası Koruma Eylem Planı” 8 eylemletakip edilmektedir. 

EVSEL ATIKSULARIN KONTROLÜ

2008 yılında 3 Belediyenin atıksu arıtma tesisi yeterli durumda çalışırken günümüzde 8 Belediyenin atıksu arıtma tesisleri faaliyettedir.

BELEDİYE

AAT DURUMU

Manisa Belediyesi

DSİ ile inşaatın yapılması için protokol imzalanmıştır. Projedeki eksiklikler giderildikten sonra onaya sunulacaktır.

Turgutlu Belediyesi

İhale çalışmaları devam etmektedir, 2015 yılında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

Manisa / Salihli

Yollar dışında inşaat tamamlanmıştır. Mekanik, elektrik otomasyon işlemleri devam etmektedir. Nisan ayı ortasında ilk su alınmış olup, 3 aylık deneme sürecine geçilmiştir.

Kütahya / Gediz

İller Bankası tarafından inşaat çalışmaları sürdürülmektedir.

Manisa / Alaşehir

Proje onaylanmıştır. Proje Manisa Belediyesi’ne devredilecek ve bundan sonraki süreç Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edilecektir.

Manisa / Demirci

Proje imar planı onaylanmış olup proje ihalesine çıkılacaktır.

Manisa / Gördes

Proje onaylandı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Bundan sonraki süreci takibi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Manisa / Sarıgöl

AAT yeri tespit çalışmaları tamamlanmıştır. AAT Birliği fesh edildiğinden herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Manisa / Akhisar

İşletmede

Manisa / Saruhanlı

İşletmede

Manisa / Kula

İşletmede

Manisa / Ahmetli

İşletmede

Manisa / Gölmarmara

İşletmede

İzmir / Kemalpaşa

İşletmede

İzmir / Menemen Asarlık

İşletmede

İzmir / Foça

İşletmede

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN KONTROLÜ

2008 yılında yalnızca 2 Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu arıtma tesisleri işletmede iken günümüzde 10 Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu arıtma tesisi işletmededir.

ENDÜSTRİ TESİSİ

AAT DURUMU

Akhisar OSB

26.01.2013’te ihale sonuçlandı. 29.01.2014’te sözleşme imzalandı. 13.02.2014’te yer teslimi yapıldı.

29.12.2014’te işletmeye alınması planlanmaktadır

Turgutlu OSB

Keşif ve metraj hesapları dahil tüm projeler İlbank A.Ş.’ ye teslim edilmiştir. 24.05.2013 tarihinde projeler İlbank A.Ş. tarafından onaylanmıştır. İhale aşamasındadır.

Salihli OSB

AAT' nin 4.000 m3/gün kapasiteli 1. etabı çalışmaktadır.  AAT' nin 8000 m3/gün kapasiteli 2. etabı için proje çalışmaları devam etmektedir.

Manisa Deri Sanayicileri

AAT işletmede

Manisa OSB

AAT işletmede

Salihli Deri Sanayicileri

AAT işletmede

İdesbaş İzmir-Menemen Serbest Bölgesi

AAT işletmede

Uşak OSB

AAT işletmede

Atatürk OSB

AAT işletmede

Kula Deri Sanayicileri

AAT işletmede

Demirci Halı Sanayicileri

AAT işletmede

Kemalpaşa OSB

AAT işletmede

 

KATI VE TEHLİKELİ ATIK KONTROLÜ

BİRLİK

DURUMU VE GELİŞMELER

Uşak İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği

FAALİYETTE transfer istasyonları yapılmaktadır.

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 

FAALİYETTE

Manisa İli Çevre Hizmet Birliği

ÇED Süreci tamamlanmış olup, Uygulama projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuştur

İl Özel İdaresi, Salihli Belediyesi ve Belde Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği

Kendini fesh etmiştir.

Turgutlu ve Ahmetli İlçe ve Belde Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği

Kamulaştırma ile ilgili davası devam etmektedir

Kula İlçesi Belediyeleri Çevre Birliği

Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir

İl Özel İdaresi, Demirci, Selendi, Köprübaşı İlçe ve Belde Belediyeleri Birliği

Yer seçimi çalışması devam etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kemalpaşa, Menemen, Foça)

Tesis faaliyette olup, ömrünü tamamlamak üzeredir alternatif çalışmaları devam etmektedir.

Akhisar, Gördes,Gölmarmara,Soma Kırkağaç

İlçe ve Belde,Belediyeleri,Birliği,AKÇEB+

SOMKIRÇEB

 Yer seçimi tamamlanmıştır, IPA projesi ile yürütülmektedir.

 

SÜREKO Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi (Özel Firma)

İşletmede olan tesisin kapasitesi 240.000 tondur. Yakma tesisi dışında endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımına yönelik ünitelere sahiptir.

 

DERE YATAĞININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI

 Gediz Nehri yan kollarında DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen dere ıslahı çalışmaları 2013 yılı hedefleri kapsamında tamamlanmıştır. Gediz Nehri ana kolunun ıslah çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılında tamamlanacaktır.

 

DERE SAYISI (adet)

TOPLAM ISLAH UZUNLUĞU

(km)

TOPLAM PROJE SAYISI

(adet) (2013)

73

253

45

 

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ

Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarında da Bakanlığımız önemli yatırımları hızla gerçekleştirmektedir. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında son 5 yılda; 72.801 ha. alanda Rehabilitasyon, Ağaçlandırma, Erozyon, Özel Ağaçlandırma çalışmaları yürütülmüş,18.259.605 adet fidan dikilmiştir.

 

ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ

Eylem Planı kapsamında gübre ve pestisit kullanımı kontrol altında tutulmaktadır,bilinçsiz tüketimin önüne geçilerek havzada zirai kaynaklı kirliliğe dair kayda değer iyileşmeler tespit edilmiştir.

Tablo 1: Gediz Havzasında 2008 – 2013 yılları arasında gübre tüketim miktarları

GÜBRE TÜKETİMİ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Manisa

105.397

117.465

122.195

121.181

127.399

134.758

İzmir

100.390

112.816

125.089

127.265

126.443

139.401

Kütahya

33.448

49.798

45.664

43.225

46.144

52.151

Uşak

34.367

47.038

43.278

44.199

49.099

52.141

TOPLAM

273.602

327.117

336.226

335.870

349.085

378.451

 

 

 

NEHİRSU KALİTESİNİN İZLENMESİ

Gediz Nehri’nde 53 noktada 49 parametre için 3 ayda birizleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca Havza İzleme veReferans Noktalarının Belirlenmesi Projesi kapsamında belirlenen farklı 21 noktadan numune alımıgerçekleştirilmiştir. Biyolojik izleme çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

 

GEDİZ HAVZASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, alınan verilere göre 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin Gediz havzasında gerçekleştirilen denetim sayısı ve idari para cezası miktarı Tablo 2’de yer almaktadır;

Tablo 2: Gediz Havzası’nda 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen denetim sayısı ve uygulanan idari para cezası miktarı

 

2011

2012

2013

 

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı (TL)

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı (TL)

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı (TL)

Gediz Havzası

3918*

7.358.702*

764*

8.962.231*

1328

4.038.255

*Gediz Havzasında yeralan İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde gerçekleştirilen toplam denetimsayısı ve uygulanan toplam idari para cezası miktarıdır.

 

GEDİZ HAVZASI’NDA BELEDİYELEREYAPILAN YARDIMLAR

Tablo 3: Yardımlar

İL

BELEDİYE

YARDIM MİKTARI (TL)

MANİSA

Alaşehir Belediyesi

507.380

Akhisar Belediyesi

3.040.000

Poyrazdamları Belediyesi

100.000

Ahmetli Belediyesi (Manisa)

        1.300.000

Kula Belediyesi

1.150.000

Kemaliye Belediyesi

70.000

Urganlı Belediyesi(Manisa)

100.00

Adala Belediyesi

142.652

Salihli Belediyesi

906.200

Karaoğlanlı Belediyesi

250.000

Selendi Belediyesi

200.000

Piyadeler Belediyesi

100.000

Kavaklıdere Belediyesi

93.634

Gölmarmara Belediyesi

93.634

Saruhanlı Belediyesi

85.500

Muradiye Belediye

99.838

Turgutlu Belediyesi

455.937

Sart Belediyesi

99.838

Gördes Belediyesi

182.370

Dağdere Belediyesi

99.838

Mahmutlar Belediyesi

36.450

Sandal Belediyesi

30.539

Dilek Belediyesi

300.000

Süleymanlı Belediyesi

154,850

Manisa Belediyesi

550.000

Demirci Belediyesi

100.000

Sarıgöl Belediyesi

50.000

KÜTAHYA

Şaphane Belediyesi

125.204

Sofular Belediyesi

264,066

Karamanca Belediyesi

95.000

Gediz Belediyesi

2.100.000

UŞAK

Güre Belediyesi

212.063

İlyaslı Belediyesi

160.000

 

GEDİZ HAVZA YÖNETİM HEYETİ

Gediz Havzası Yönetim Heyeti oluşturulmuş olup, ilk toplantısını 25.09.2013 tarihinde,ikinci toplantısını 25.12.2013 tarihinde Manisa Valiliği koordinatörlüğünde Manisa’da gerçekleştirmiştir. Bundan sonra düzenli olarak 3 ayda bir Yönetim Heyeti toplantı yapacak olup, bu toplantılarda çözülemeyen sorunlar rapor halinde Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’na iletilecektir. Böylece sorunların en üst düzeyde çözümü sağlanacaktır.

 

HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARINBELİRLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA GEDİZ HAVZASI’NDA ELDE EDİLEN ÖLÇÜM SONUÇLARIVE DEĞERLENDİRMESİ

 

 

Şekil 1. Gediz Havzası Toplam Parametreler Açısından Su Kalitesi Değerlendirmesi

 

 

   

Tablo 4: Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine Göre Su Kalitesinin Sınıflandırılması

İzleme Noktası

YSKYY'ye göre Sınıflandırma

Genel Şartlar

A Grubu

B Grubu

C Grubu

D Grubu

Toplam

GDZ-01

pH

 

NO2-N

 

FEKAL,TOPLAM

pH,NO2-N

GDZ-02

EC

 

NO2-N

 

FEKAL

NO2-N

GDZ-03

pH

 

NO2-N

 

FEKAL

NO2-N

GDZ-04

EC

BOI

NO2-N,TKN,T.P

 

FEKAL

EC,BOI,NO2-N,TKN,T.P,FEKAL

GDZ-05

pH

BOI

NO2-N-T.P

 

FEKAL

pH,NO2-N-T.P,FEKAL

GDZ-06

EC

DO,KOI,BOI

NO2-N,T.P

 

FEKAL

NO2-N,T.P

GDZ-07

EC

DO

TKN

 

FEKAL,TOPLAM

TKN

GDZ-08

EC

 

NO2-N,TKN,T.P

 

FEKAL

EC,FEKAL

GDZ-09

EC

BOI

NO2-N

 

FEKAL

NO2-N

GDZ-10

EC

DO

NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

 

FEKAL

NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

GDZ-11

EC

KOI,BOI

NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

 

FEKAL

KOI,BOI,NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

GDZ-12

EC

DO

NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

NİKEL

FEKAL

NH4-N,NO2-N,TKN,T.P

GDZ-13

EC

DO

NO2-N,T.P

CİVA

FEKAL

NO2-N,T.P,CİVA

GDZ-14

EC

BOI

NO2-N,T.P

KURŞUN,NİKEL

FEKAL

BOI,NO2-N,T.P

GDZ-15

EC

DO,KOI,BOI

NO2-N,TKN,T.P

KURŞUN,NİKEL, ÇİNKO

FEKAL

DO,KOI,BOI,NO2-N,TKN,T.P

GDZ-16

EC

DO,BOI

NO2-N,T.P

 

FEKAL

NO2-N,T.P

GDZ-17

EC

DO

NH4-N,NO2-N,T.P

 

FEKAL,TOPLAM

NH4-N,NO2-N,T.P

YSKYY'ye göre Sınıflandırma

Sınıf-I Yüksek Kalite Su

Sınıf-II Az Kirlenmiş Su

Sınıf-III Kirlenmiş Su

Sınıf-IV Çok Kirlenmiş Su

 

 

Tablo5:Kıyı- Geçiş Sularının Trofik Durumu

İzleme Noktasının Kodu

ÇIN (µg/l)

Toplam Fosfor (µg/l)

Klorofil-a (µg/l)

Seki Disk (m)

GDZ-18

3666

665

2.75

0.4

GDZ-19

444

5,6

2,33

0,68

GDZ-20

239

51

0,5

2

GDZ-21

234

53

0,775

2,6

 

Oligotrofik

 

Mezotrofik

 

Ötrofik

 

Hipertrofik

 

 

Havzada bir yıllık süre ile yılda 4 kez yapılan su kalitesi izleme çalışmaları sonucunda 17 nehir su kütlesinin 5 noktası Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’nde yapılan değerlendirmede III. Sınıf su kalitesindedir. Diğer noktalar da ise; IV. Sınıf su kalitesindedir.

Kıyı-geçiş sularında ise Çözünmüş İnorganik Azot ve Toplam Fosfor açısından 4 nokta Hipertrofik bu noktalardan ikisi yine Seki Disk derinliğine göre Hipertrofikve  2 si ise Ötrofik özellik göstermektedir. Klorofil-a parametresine yapılan değerlendirmede ise, 2 nokta Ötrofik, 2 nokta ise Mezotrofik özelliktedir.

Havza bütününe bakıldığında ağırlıklı olarak su kütlelerinin IV. Sınıf su kalitesinde olduğu görülmektedir.