Skip Navigation LinksHome Page > Eylem Planı Gelişmeler

GEDİZ HAVZASINDAKİ GELİŞMELER

(03.02.2016)

 

GedizHavzası Koruma Eylem Planı kapsamında 3Şubat 2016 tarihi itibariyle kaydedilen gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1)      EVSELATIKSU YÖNETİMİ

 

İL ADI

BELEDİYE ADI

FAALİYET

DURUMU

1

Manisa

Merkez

AAT

İşletilmekte olan tesis yerine yeni bir tesis yapım çalışmalarına başlanmıştır. Yer teslim yapılmıştır.

Kanalizasyon Şebekesi

Doğu kollektörü hattı projesi onay aşamasındadır.

2

İzmir

Çiğli

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

 

3

İzmir

Menemen - Asarlık

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

 

4

Manisa

Turgutlu

AAT

Yer teslimi yapılmıştır

Kanalizasyon Şebekesi

 

5

Manisa

Akhisar

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

6

Manisa

Salihli

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

7

İzmir

Kemalpaşa

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

8

Manisa

Alaşehir

AAT

Tesis işletilmekte ancak 2015 yılında yıkılarak yeni tesis yapım çalışmalarına başlanacaktır.

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

9

İzmir

Foça

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

10

Manisa

Kula

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

11

Manisa

Demirci

AAT

Proje aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

 

12

Kütahya

Gediz

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

13

Manisa

Saruhanlı

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

14

Manisa

Sarıgöl

AAT

Proje aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

 

15

Manisa

Gördes

AAT

İnşaat aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

İhale aşamasında

16

Manisa

Ahmetli

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

17

Manisa

Gölmarmara

AAT

İşletmede

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

18

Manisa

Selendi

AAT

Proje aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

 

19

Manisa

Köprübaşı

AAT

Kamulaştırma aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

 

20

İzmir

Menemen - Yahşelli

AAT

Menemen AAT’ye iletilmek üzere iletim hattı yapılacaktır.

Kanalizasyon Şebekesi

 

21

Kütahya

Eskigediz

AAT

Oluşan atıksuların Gediz Belediyesi AAT'ne verilmesi için protokol yapılmıştır.

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

22

Kütahya

Şaphane

AAT

İnşaat aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

 

23

Kütahya

Pazarlar

AAT

Proje aşamasında

Kanalizasyon Şebekesi

Tamamlandı

24

Kütahya

Gökler

AAT

Doğal AAT

Kanalizasyon Şebekesi

 

25

İzmir

Foça - Bağarası

AAT

AAT işletmede

Kanalizasyon Şebekesi

 

 

 

 

 

 


 

2)      SANAYİATIKSU YÖNETİMİFAALİYET

Durumu

Açıklama

1

Manisa Deri Sanayicileri

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

2

Manisa OSB

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

3

Salihli Deri Sanayicileri

 

 

Atıksu Arıtma

İşletmede

4

İDESBAŞ İzmir Menemen Serbest Bölgesi

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

5

Uşak OSB

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

6

Atatürk OSB

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

7

Kula Deri Sanayicileri

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

8

Demirci Halı Sanayicileri

 

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

9

Kemalpaşa OSB

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

10

Akhisar OSB

 

 

Atıksu Arıtma Tesisi

İnşaat aşamasında

11

Turgutlu OSB

 

Turgutlu Belediyesinin AAT’si tamamlandıktan sonra OSB’nin atıksularının oraya gönderilmesi planlanmaktadır.

 

Atıksu Arıtma Tesisi

Yok

12

Salihli OSB

 

AAT’nin 2. etabının inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmede

13

Kütahya Gediz OSB

 

Gediz Belediyesi AAT'ne gönderilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi

Yok

 

 

 

3)KATI VE TEHLİKELİ ATIK KONTROLÜ

 

İL ADI

TESİS / BİRLİK ADI

DURUMU

Uşak

Uşak İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği 

Tesis inşaatı tamamlanmıştır. Transfer istasyonları yapılmaktadır.

Kütahya

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 

Gediz Belediyesi transfer istasyonu için yer seçimi yapılmış olup, proje aşamasındadır. Pazarlar ve Şaphane Belediyeleri, Simav Belediyesi transfer istasyonuna göndermektedir.            Mevcutta konteynır tipi transfer istasyonları geçici olarak kullanılmaktadır.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kemalpaşa, Menemen, Foça)

Harmandalı’da bulunan tesis faaliyette olup ömrünü tamamlamak üzeredir. Harmandalı düzenli depolama tesisi kapatma çalışmaları ile ilgili proje çalışmaları sürdürülmektedir.

İzmir İli, Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesinde belirlenen alanda Entegre Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili ön fizibilite ÇŞB tarafından uygun görülmüş olup ÇED aşamasındadır.

Manisa

Merkez Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi (Manisa Merkez, Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli)

Manisa Merkez ilçeye bağlı Uzunburun Köyü Sarıçam Mevkii'nde yaklaşık olarak 83,607872 ha'lık alan seçilmiş olup uygulama projesi hazırlanmıştır. Saha ile ilgili kesin izin işlemleri tamamlandıktan sonra inşaat ihalesi çalışmaları başlatılacaktır.

Manisa

Kula, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi, Köprübaşı, Gördes, Demirci Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi

Katı atık düzenli depolama tesisi uygulama projesi ÇŞB tarafından uygun görülmüştür.

Manisa

Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara Katı Atık bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi

IPA kapsamında değerlendirilecek olan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili yer seçimi sorunları bulunmaktadır.

Manisa

SÜREKO Endüstriel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi (Özel Firma)

İşletmede

 

 

4)      SUYATIRIMLARI

 

DSİ tarafından Gediz Havzası’nda, 2013yılına kadar 45 proje kapsamında, 73 adet derede, 253 km uzunluğunda dere ıslahçalışmaları gerçekleştirildi. 

 

DSİ tarafından havzada 2014-2023 yıllarıarasında planlanan 111 su yatırım projesinden;

·30 tanesi tamamlandı

·31 tanesi inşaataşamasında

·22 tanesi projeaşamasında

·28 tanesi planlamaaşamasındadır.

 

5)      AĞAÇLANDIRMAVE EROZYON KONTROLÜ

 

GedizHavza Koruma Eylem Planı kapsamında son 8 yılda 78.823 ha alandarehabilitasyon, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel ağaçlandırma çalışmalarıyürütülmüş ve 26.337 adet fidan dikilmiştir.

 

6)      ZİRAİKAYNAKLI KİRLİLİĞİN KONTROLÜ

 

GÜBRE TÜKETİMİ (TON)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Manisa

105.397

117.465

122.195

121.181

127.399

134.758

 

70.400

İzmir

100.390

112.816

125.089

16.266

17.173

20.502

13.465 

10.009

Kütahya

47.528

41.750

39.950

37.500

43.481

28.832

32.495

 

Uşak

34.367

47.038

43.278

44.199

49.099

52.141

48.879

14.291

 

7)      NEHİRSU KALİTESİNİN İZLENMESİ

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup Su YönetimiGenel Müdürlüğü ile koordineli çalışılmaktadır.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından "Su kalitesi Gözlem ÇalışmalarıProgramı" kapsamında; havzada 36 noktada su kalitesi izleme çalışmalarısürdürülmektedir. 2015 Ocak - Aralık döneminde 36 istasyondan 220 adetnumune alınarak analizi yapılmıştır.

 

8)DENETİM

 

 

2012

2013

2014

2015

 

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası

Denetim Sayısı

İdari Para Cezası

Kütahya

11

18.840

27

0

39

0

30

46.501

İzmir

143

1.947.654

320

603.544

928

3.442.095

598

3.245.586

Manisa

540

822.766

1038

1.217.764

2201

984.894

2.232

1.158.747

Uşak

250

672.991

31

232.265

36

74.821

27

211.384

 

 

Ayrıca, Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının HazırlanmasıProjesi’nin 2016 yılı ilk çeyreğinde başlaması hedeflenmekte olup, ihale sürecidevam etmektedir.