Skip Navigation LinksAna Sayfa > Havza Yönetim Planı Gelişmeleri

 Proje Toplantıları

Ø  Proje 11 Temmuz 2016 tarihinde başlamıştır.

Ø  Projenin Açılış Toplantısı 24 Ekim 2016 tarihinde, Manisa’da gerçekleştirilmiştir.

Ø  28.12.2016 tarihinde Yönlendirme Kurulu I. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ø  07.04.2017 tarihinde Yönlendirme Kurulu II. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ø  24.07.2017 tarihinde Çalışma Grubu Toplantısı, 26.07.2017 tarihinde III. Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ø  12 Eylül 2017 tarihinde Manisa’da Paydaş Katılımı 1. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Saha Çalışmaları

Ø  05-09 Aralık 2016 tarihleri arasında Gediz Havzasındaki evsel atıksu arıtma tesislerinin güncel durumunu yerinde görmek amacıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ø  19-20 ve 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde havzada ana ve yan kollar üzerinde bulunan bariyer yapılarını tespit etmek amacıyla bir saha çalışması yapılmıştır.

Ø  27 Şubat – 3 Mart 2017 tarihleri arasında havzadaki köy ve mahallelerin kanalizasyon durumunu tespit etmek maksadıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ø  5-8 Haziran 2017 tarihlerinde tarım sektörü saha çalışması Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ø  3-14 Temmuz 2017 tarihlerinde evsel ve sanayi su kullanımına yönelik saha çalışması yapılmıştır.

 

Proje Raporlarına Dair Gelişmeler

1-      Mevcut Durum Analizi - Kalite ve Miktar Yönetimi Açısından Sıcak Noktalar Raporları

Ø  Mevcut Durum Analizi Ara Raporu ile Kalite ve Miktar Yönetimi Açısından Sıcak Noktalar Ara Raporu 6 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup söz konusu Raporlar için 2 kez revizyon istenmiştir: 15 Şubat 2017, 24 Şubat 2017

Ø  Taslak Mevcut Durum Analizi Nihai Raporu, Taslak Kalite ve Miktar Yönetimi Açısından Sıcak Noktalar Nihai Raporu 7 Mart 2017 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup söz konusu Raporlar için 4 kez revizyon istenmiştir: 18 Nisan 2017, 16 Mayıs 2017, 11 Temmuz 2017, 19 Eylül 2017

2-      İzleme Çalışmaları

Ø  1. dönem biyolojik izleme çalışmaları 20-21 Ekim 2016 tarihleri arasında, 2. dönem  biyolojik izleme çalışmaları 27 Mart–7 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Ø  İzleme Dairemizin görüşü doğrultusunda Makroalgler için Eylül ayı içinde sonbahar dönemi izlemesi tekrar edilecektir.

Ø  Fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik izleme çalışmaları;

31 Ekim-05 Kasım 2016

8-17 Şubat 2017

5-6 Nisan ve 24-28 Nisan 2017

24 Temmuz-04 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Ø  İzleme Ara Raporu 6 Nisan 2017 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup söz konusu Rapor için 3 kez revizyon istenmiştir: 30 Mayıs 2017, 30 Haziran 2017, 22 Ağustos 2017

 

3-      Ekonomik Analiz Çalışmaları

Ø  5-8 Haziran 2017 tarihlerinde tarım sektörü saha çalışması Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ø  Sosyolojik analiz kapsamında Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU ile sözleşme imzalanarak anket ve saha çalışmalarına Kasım ayında başlanacaktır.

Ø  3-14 Temmuz 2017 tarihlerinde evsel ve sanayi su kullanımına yönelik saha çalışması yapılmıştır.

Ø  Ekonomik Analiz Ara Raporu 25 Ağustos 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş olup 26 Eylül 2017 tarihine kadar Kurum görüşlerine açılmıştır.

 

4-      Çevresel Hedefler Ara Raporu

Ø  Rapor 10 Temmuz 2017 tarihinde, Revize Rapor ise 25 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup 28 Eylül 2017 tarihine kadar kurum görüşlerine açılmıştır.