Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gediz Havza Yonetim Heyeti

GEDİZ HAVZASI HAVZA YÖNETİM HEYETİ

 

Ülkemizin su kaynaklarının korunması maksadıyla 25 nehir havzasının havza koruma eylem planları tamamlanmıştır.

Gediz Havzasında su kalitesini iyileştirmek maksadıyla su kaynakları potansiyeli,noktasal ve yayılı kirletici kaynakları ile mevcut su kalitesi dikkate alınarak; Bakanlığımız koordinasyonunda konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gediz Havza Koruma Eylem Planı 2013 yılı sonunda revize edilmiştir.

Gediz Havza Koruma Eylem Planı’nın uygulanabilmesi için havzada yer alan kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması, paydaşların plana sahip çıkması ve yönlendirmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu işbirliğinin sağlanması maksadıyla, “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu tebliğ hükümlerine göre teşkil edilmiş olan Gediz Havza Yönetim Heyeti 31.12.2013 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.  

2013 yılından bu yana paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda söz konusu tebliğ revize edilmiş olup, 20.05.2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Revize tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetlerine ilaveten her ilde İl Su Yönetimi Kooridnasyon Kurulları teşkil edilmektedir.

Bu çerçevede, Gediz Havza Yönetim Heyeti 2015 yılı içerisinde 30.04.2015,18.06.2015 ve 22.12.2015 tarihlerinde toplam 3 toplantı gerçekleştirmiştir.  Gediz Havza Yönetim Heyeti ve havzadaki illerde teşkil edilen İl Su Yönetimi Kooridnasyon Kurulları paydaşlarınca söz konusu faaliyetlere sürekli katılım sağlanarak katkı verilmesi ve Gediz Havza Koruma Eylem Planı’nda yer alan eylemlerle ilgili olarak görev ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.